ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Η Πρωινή αναφορά

ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Η Πρωινή αναφορά

ανεκδοτα

Είναι οι φαντάροι παρατεταγμένοι για την πρωινή αναφορά.
Λέει ο Διοικητής :

δείτε το