Τα σουβλατζίδικα

Δύο άντρες είχαν ανοίξει απέναντι ο ένας από τον άλλο σουβλατζίδικα.
Ο ένας είχε πάρα πολύ δουλειά ενώ ο άλλος σχεδόν τίποτα. 

δείτε το