Δύο πουλιά τραγουδούν

Περνάει ένας έξω απο ένα pet shop και βλέπει ένα κλουβί με δύο καναρίνια, από τα οποία το ένα κελαηδούσε υπέροχα.
Μπαίνει στο κατάστημα και ρωτάει πόσο έχει το καναρίνι για 
να το αγοράσει.

δείτε το