Συλλογή ανέκδοτα με ερωτήσεις 3

Πως λέγεται το πισωκολλητό που κάνει ο ποντικός στη ποντικίνα;

δείτε το