Πόντιοι κυνηγοί

Έχουν βγει δύο Πόντιοι να κυνηγήσουν στο δάσος. 
Ξαφνικά ό ένας βλέπει έναν λαγό :

δείτε το