Το φαγητό στη δουλειά

Γιατί οι ξανθίες βάζουν σε διάφανο τάπερ το φαγητό που τρώνε στη δουλεία;

δείτε το