Περισσότερα από χίλια κόκαλα

Το ξέρατε κύριε πως υπάρχουν περισσότερα από χίλια κόκαλα στο ανθρώπινο σώμα;

δείτε το