Πλούσιοι αλλάζουν λάμπα

Πόσοι πλούσιοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα;

δείτε το