φαγώσιμο πράσινο αντικείμενο

Πως λέγεται το φαγώσιμο πράσινο αντικείμενο που κρεμιέται στον τοίχο;

δείτε το