Η γυναίκα του Πόντιου

Ρωτάει ο γιατρός την σύζυγο του πόντιου.
– Δώσατε στον άντρα σας το φάρμακο που του έδωσα;

δείτε το