Ποιό είναι το κοινό σημείο

Τι κοινό έχουν οι άντρες με τις γυναίκες;

δείτε το