Ανατέλλω

Ποιό είναι το αντίθετο του ανατέλλω;

δείτε το