Έξυπνα άλογα

– Νίκο το ξέρεις πως τα άλογα είναι πιο έξυπνα από εμάς;
– Γιατί είναι πιο έξυπνα από εμάς;

δείτε το