Ένας Κρητικός στο αεροδρόμιο

Ένας Κρητικός περνάει από έλεγχο στο αεροδρόμιο και το μηχάνημα σφυρίζει. 
Βγάζει ο Κρητικός όλα τα μεταλλικά αντικείμενα. Ξαναπερνάει αλλά το μηχάνημα εξακολουθεί να σφυρίζει.

δείτε το