Τα σπίτια των Ποντίων

Γιατί τα σπίτια των Ποντίων είναι στρογγυλά;

Για να μην τα κατουράνε οι σκύλοι στις γωνίες.

 

Γιατί ο Πόντιος μαθητής όποτε τον εξετάζει ο δάσκαλος σηκώνεται και 
 βγαίνει από την τάξη;
Για να πει το μάθημα απ΄ έξω.