Τα λύτρα

– Άσε άκουσες τα νέα;
– Ποιά νέα;
– Απαγωγείς πήραν όμηρο τον Πρωθυπουργό και ζητήσαν από τη κυβέρνηση ένα δισεκατομμύριο

 ευρώ για λύτρα, αλλιώς θα τον λούσουν με πετρέλαιο και θα τον κάψουν! Η κυβέρνηση έκανε έκκληση στους πολίτες να δώσουν ότι  μπορεί ο καθένας.
– Και μάζεψαν τίποτα;
– Γύρω στα 100 λίτρα πετρέλαιο!