Καμμένο ανέκδοτο – Τα χέλια

Καμμένο ανέκδοτο – Τα χέλια

ανεκδοτο

Είναι δύο χέλια που τσακώνονται και προσπαθεί το ένα να πνίξει το άλλο.
Ξαφνικά εμφανίζεται ένας πρόσκοπος και θέλοντας να κάνει μια καλή πράξη προσπαθεί να τα χωρίσει. 

Τότε του ορμάνε και τα δύο χέλια μαζί και προσπαθούν να πνίξουν τον πρόσκοπο.
Ποιό είναι το ηθικό δίδαγμα;
Το ένα χέλι πνίγει τ` άλλο και τα δυό το πρόσκοπο