Σύντομα ανέκδοτα για δικηγόρους

Σύντομα ανέκδοτα για δικηγόρουςΤσακ Νορις ανεκδοτα για Πασχα

Ποιό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις αν χτυπήσεις ένα δικηγόρο με το αμάξι σου;

Όπισθεν.

 

Ένας άχρηστος άνθρωπος λέγεται παράσιτο.

Πώς λέγονται δύο άχρηστοι άνθρωποι;
Δικηγορική εταιρία.

 

Τι είναι 1.000 δικηγόροι στον πάτο της θάλασσας;
”Polution”.
Τι είναι 1.000.000 δικηγόροι στον πάτο της θάλασσας;
”Solution”.

 

Δικηγόρος : Ο μικρότερος γιος, ο εικοσάχρονος, τι ηλικίας είναι;
Μάρτυρας : Είναι 20, όσο περίπου και το IQ σας.