Στην έρημο

Πως λέγεται αυτός που το κάνει στην έρημο;

Γαμηλιέρης.