Σκληρός

– Είσαι πολύ σκληρός μαζί μου…

– Εκεί που πιάνεις λογικό είναι…