Μια σύζυγος πήγε στον ψυχολόγο

Μια σύζυγος πήγε στον ψυχολόγο και του λέει :
– Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα γιατρέ, όταν το κάνουμε με τον άντρα μου, κάθε φορά που τελειώνει βγάζει μια δυνατή κραυγή.

– Μα αυτό είναι φυσιολογικό, που είναι το πρόβλημα;
– Με ξυπνάει.