Σιαμαία

Γιατί τα σιαμαία πηγαίνουν πολύ συχνά στο Λονδίνο;

Για να οδηγεί και ο δεξιά που και που.