Σε παντρεύει

– Σε παντρεύει η μάνα σου;
– Φυσικά.

– Με παντρεύεσαι τότε;
– Με παντρεύει είπα, όχι πως με θυσιάζει…