Ψύχραιμος

Ποιας κοπέλας ο κώλος είναι ψύχραιμος;

Της Κούλ-ας.