ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Η Πρωινή αναφορά

ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Η Πρωινή αναφορά

ανεκδοτα

Είναι οι φαντάροι παρατεταγμένοι για την πρωινή αναφορά.
Λέει ο Διοικητής :

– Όσοι από εσάς έχετε κλίση στη μουσική, ένα βήμα μπροστά.
– Πέντε φαντάροι προχωρούν ένα βήμα οπότε ο διοικητής τους λέει:
– Θα μεταφέρετε αυτό το πιάνο στη λέσχη αξιωματικών!