Πρόβα με το συγκρότημά

Όταν κάνεις πρόβα με το συγκρότημά σου και ένα σημείο δεν βγαίνει σωστά με τίποτα τότε :
Την πρώτη φορά είναι λάθος.

Την δεύτερη φορά είναι λάθος.
Την τρίτη φορά είναι τζαζ.