Πρέπει να κόψεις το χόρτο

anekdota-asteia-2016
Πρέπει να κόψεις το χόρτο!