Πράσινο τρωκτικό

Πως λέγεται το πράσινο τρωκτικό που τρώει τυρί;

Αγγουραιός.

—————————–

Πως λέγεται το έντομο που πετάει από λουλούδι σε λουλούδι και βρωμάει;
Μασχαλίτσα.

—————————-

Πως λέγεται το έντομο που έιναι μαύρο,σιχαμερό και βιδώνει;
Κατσαβίδα.