Πουέρτο Ρίκο

Πως λέγεται ο προστάτης του Πουέρτο Ρίκο;

Άιιιιι Άιιιιιι Άιιιιιιιιιιιιι!!!!