Που πήγε

Που πήγε η μικρή Αννούλα μετά την έκρηξη;

Εδώ, εκεί, λίγο πιο κάτω…