Πόσοι δικηγόροι χρειάζονται

Πόσοι δικηγόροι χρειάζονται για να αλλάξουν μία λάμπα;

Τρεις. Ένας για να αλλάξει τη λάμπα, ένας για να σπρώξει τον πρώτο από τη σκάλα και ένας τρίτος για να μηνύσει την εταιρεία που φτιάχνει τις σκάλες.