Πόσο στοιχίζει τό δωμάτιο

– Πόσο στοιχίζει τό δωμάτιο;
– 50 ευρώ αυτά πού δεν έχουν θέα.

– Καί αυτά πού έχουν θέα;
– Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.
– Πεντακόσιες χιλιάδε ; Γιατί τόσο πολλά;
– Γιατί τόσο θα κοστίσει να γκρεμιστεί το κτίριο που βρίσκεται απέναντι.