Πως πλένει ένας μαθηματικός

Πως πλένει ένας μαθηματικός 50 πιάτα;

Πλένει το ένα και τα άλλα ομοίως!