Πώς λέγεται ο άνθρωπος που βοηθάει

Πώς λέγεται ο άνθρωπος που βοηθάει έναν εγκληματία να παραβιάσει το νόμο, πριν να συλληφθεί ο εγκληματίας;

Σύνεργος.
Πώς λέγεται ο άνθρωπος που βοηθάει έναν εγκληματία να παραβιάσει το νόμο μετά τη σύλληψη του εγκληματία;
Δικηγόρος.