Πως κάνουμε αντιγραφή σε κάτι

– Ξέρεις πως κάνουμε αντιγραφή σε κάτι που είναι στην οθόνη;

– Control και C.
– Τι Control και εγώ;