Πως κάνει ο Τρικαλινός καμάκι

Τι λέει σε μια γυναίκα ένας τρικαλινός όταν την πλησιάζει για να κάνει καμάκι;

Πλητς;  (μετάφραση : πλήτεις;)

 

Τι σημαίνουν τα αρχικά ΤΚΑ στις τρικαλινές πινακίδες;
Τ κανς α;  (μετάφραση : Τι κάνεις;)