Πως γλιτώνεις ένα δικηγόρο

Πως γλιτώνεις ένα δικηγόρο από βέβαιο πνιγμό;

Τον πυροβολείς πριν ακουμπήσει το νερό.