Πως γελάει ένας Μαθηματικός

Πως γελάει ένας 

Μαθηματικός;

– Ψιχιχιχι!
Φυσικός;
– Εφχιχιχί!
Χημικός;
– Πεχαχαχα!