Πόντιος στην έρημο

Τι κάνει ένας πόντιος με μια πόρτα αυτοκινήτου στην έρημο;

Προσπαθεί να ανοίξει το παράθυρο για να μπει κρύος αέρας.