Ο Πόντιος περιπτεράς

Πως πέθανε ο τελευταίος πόντιος περιπτεράς;

Τον έφαγαν τα δρακουλίνια!