Πόντιοι κυνηγοί

Έχουν βγει δύο Πόντιοι να κυνηγήσουν στο δάσος. 
Ξαφνικά ό ένας βλέπει έναν λαγό :

– Γρήγορα ρίξτου! Φωνάζει στον φίλο του.
– Δεν μπορώ! Δεν έχω γεμίσει ακόμα το όπλο μου!
– Εσύ και εγώ το ξέρουμε, αλλά ο λαγός δεν το ξέρει!