Πόντιοι και σπίρτα

Γιατί οι πόντιοι όταν πέσουν να κοιμηθούν ανάβουν ένα σπίρτο;

Για να δουν εάν έκλεισαν το φως.