Πόντιοι αλλάζουν λάμπα

Πόσοι Πόντιοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα;
Τέσσερις. Ένας ανεβασμένος πάνω στο τραπέζι κρατάει την λάμπα. 

Δύο γυρνάνε το τραπέζι ώστε αυτός που είναι επάνω να ξεβιδώσει την λάμπα. 
Ένας κρατάει τσίλιες για να μην έρθει το ρεύμα!