ΣΟΚΙΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟ Ποιά είναι η διαφορά

ΣΟΚΙΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ πoρνης, ερωμένης και συζύγου.

Η πoρνη λέει : “Ακόμα;”
Η ερωμένη : “Και όλας;” 
Η σύζυγος  : ” Ροζ. Το ταβάνι το θέλω ροζ”.