Πλούσιοι αλλάζουν λάμπα

Πόσοι πλούσιοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα;

Κανένας. Δεν αλλάζουν τη λάμπα, αλλάζουν το διαμέρισμα.