Πιο χοντροί

Γιατί οι παντρεμένοι είναι πιο χοντροί από τους ανύπαντρους;

Οι ανύπαντροι το βράδυ βλέπουν τι έχει στο ψυγείο και πηγαίνουν στο κρεβάτι.

Oι παντρεμένοι το βράδυ βλέπουν τι έχει στο κρεβάτι και πηγαίνουν στο ψυγείο.