Πιο δύσκολο να αντισταθείς

– Σε τι είναι πιο δύσκολο να αντισταθείς στις γυναίκες ή στο ποτό;

– Εξαρτάται το έτος παραγωγής.