Πικ νικ

Ξεκινάει ο πατέρας χελώνα, η μητέρα χελώνα και το χελωνάκι να πάνε για πικ-νικ .

Αφού λοιπόν μετά από πέντε χρόνια έφτασαν, στρώνουνε και καθίσαν να φάνε.
Ανοίγει η μαμά χελώνα το καλάθι με το φαγητό και είδε ότι ξέχασε να πάρει νερό μαζί.

Έτσι αποφασίζουν να στείλουν το χελωνάκι να φέρει από το σπίτι νερό.
– Εγώ θα πάω, λέει το χελωνάκι αλλά μην φάτε αν δεν έρθω.
Το χελωνάκι έφυγε να πάρει νερό λοιπόν και περνάνε δέκα χρόνια αλλά ακόμα να γυρίσει πίσω.
– Εγώ θα φάω γιατί πείνασα πολύ, λέει ο πατέρας.
Τότε το χελωνάκι πετάγεται πίσω από κάτι θάμνους και λέει :
– Έτσι είστε; Τότε και εγώ δεν πάω για νερό!