Πήγε συστημένος

Συζητούν δυο Πόντιοι φίλοι μεταξύ τους.
– Λοιπόν εντάξει; Σε δέχτηκε ο γιατρός που σου σύστησα; Του είπες ότι πηγαίνεις εκ μέρους μου;

– Ναι του το είπα και μου ζήτησε να τον πληρώσω προκαταβολικά!