Πήτερ Παν

Πως λέγεται ο Πήτερ Παν που τραγουδάει;

Πήτερ Μητροπάν.